Metsästysasetukseen useita muutoksia

05.09.2016

hirvet.jpgValtioneuvosto on vahvistanut muutoksia metsästysasetukseen. Muutosten voimaantuloaika vaihtelee tästä kaudesta ensi kaudelle. Voimaantuloaika on mainittu kunkin muutoksen lopussa.

Hirvenmetsästys alkaa ensi vuoden syksystä lokakuun toisena lauantaina muualla kuin Lapin maakunnassa

Nykyisin hirvenmetsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina. Asetuksen muutoksella halutaan vähentää häiriöitä hirven kiima-aikana, jotta mahdollisimman suuri osa hirven vasoista syntyisi keväällä normaaliin aikaan.

Jotta metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi peltovahinkoja, hirven vahtimismetsästys pelloilta on luvallista jo 1.9. alkaen muualla kuin Lapin maakunnassa. Hirvieläimen ajo ja koiran käyttö metsästyksessä ei kuitenkaan ole vielä silloin sallittua. Myös kuusipeuran ja valkohäntäpeuran vahtimismetsästys on ensi vuodesta sallittu 1.9 alkaen. Vahtimismetsästämiseen haetaan jatkossa tavallinen hirvieläinten pyyntilupa eikä poikkeuslupaa kuten tähän asti. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä laajennetaan koko Lapin maakuntaan

Ensi vuodesta alkaen hirven metsästyksen ensimmäinen jakso on Lapin maakunnan alueella 1.9–15.9. Tämän jälkeen myös Lapin maakunnassa turvattaisiin hirven kiima-aika ja hirven metsästyksen toinen jakso alkaisi lokakuun toisena lauantaina kuten muualla maassa. Kolmen pohjoisimman kunnan (Enontekiö, Inari ja Utsjoki) alueella hirven metsästys päättyy marraskuun lopussa. Muualla Lapin maakunnassa metsästys voi jatkua vuoden loppuun kuten muuallakin maassa.  Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Pyyntilupien hakua kevennetään

Riistanhoitoyhdistykset antavat ensi vuoden keväästä alkaen Suomen riistakeskukselle verotussuunnitelman, joka vastaa nykyisiä lausuntoja pyyntilupahakemuksista. Verotussuunnitelmat ohjaavat Riistakeskuksen päätöksentekoa samalla tavalla, kuin lausunnot tähän asti. Riistanhoitoyhdistykset voivat esitellä pyyntiluvan hakijoille alueensa verotussuunnitelmaa perusteluineen jo ennen lupahakemusten jättämistä. Muutoksella vähennetään hallinnollista taakkaa erityisesti tilanteissa, joissa Riistakeskus on joutunut pyytämään luvanhakijalta vastinetta, kun riistanhoitoyhdistyksen lausunto on poikennut lupahakemuksesta. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kestoa lyhennetään

Tähän asti hirvieläinnaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on ollut aina rauhoitettu. Tuomioistuimiin on päätynyt tapauksia, joissa metsästäjä ei ole tiennyt, että yksin liikkuvalla hirvellä on ollut vasa, joka on kulkenut eri reittejä tai ollut piilossa. Nyt hyväksytyllä asetuksella hirvinaaraan suoja koskee pelloilla sallittua vahtimismetsästystä sekä Lapin maakunnan hirven metsästyksen ensimmäistä vaihetta.  Lokakuun toisena lauantaina alkavassa varsinaisessa metsästyksessä hirvinaaraalla ei enää ole erityistä rauhoitusta. Tavoitteena on kasvattaa urosten osuutta naarasvoittoisessa hirvikannassa, koska monesti yksinäiset naaraat on jätetty ampumatta mahdollisen rangaistuksen pelossa. Lisäksi halutaan keventää seurauksia tilanteissa, joissa hirviemo kaadetaan vahingossa. Vasallista naarasta ei tule edelleenkään tieten tahtoen ampua!

Vastaavasti pienten hirvieläinnaaraiden suoja alkaa 1.9. ja jatkuu syyskuun viimeisestä lauantaita edeltävään päivään.  Muutos tulee voimaan 6.9.2016.

Villisikanaaraan rauhoitusaikaa lyhennetään

Villisikanaaraan erityistä rauhoitusaikaa lyhennetään. Näin pyritään tehostamaan villisikojen metsästystä ja estämään afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Jatkossa villisikanaaras jota seuraa saman vuoden jälkeläinen, on rauhoitettu 1.3.–31.7. Muutos tulee voimaan 6.9.2016.

Uusia kaliipereita

Aseiden tekninen kehitys huomioidaan metsästysasetuksessa entistä paremmin. Jatkossa ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, metsäjäniksen, rusakon, metson, teeren tai hanhen metsästyksessä voi käyttää entistä vaatimusta vastaavia uusia kaliipereita. Villisian metsästyksessä on jatkossa kivääreissä samanlaiset tehovaatimukset kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Muutos tulee voimaan 6.9.2016.

 

10.03.2018PIENPETOJEN JA MAJAVAN METSÄSTYS VIERAILLE
05.01.2017Seuran uudet säännöt
24.09.2016Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta 05.09.2016
05.09.2016Metsästysasetukseen useita muutoksia
16.08.2016Käy laittamassa yhteystietosi SML:n jäsenrekisteriin!